VTM123

SPEC NAME: Accessories

Desktop Mounted Bracket

1

+
-

Таны захиалга 24 цагийн дотор танд хүргэгдэнэ.

Хэмжээ:190mm*100mm*54mm
Өнцөг: Dip angle: 45°

Төстэй бүтээгдэхүүн