HDD-STANDARD 2TB

SPEC NAME: HDD Video 3.5

2000G/5900RPM/64M/ SATA 6Gb/s

29

+
-

Таны захиалга 24 цагийн дотор танд хүргэгдэнэ.