Оршил

Дахуагын ухаалаг зам тээврийн шийдэл нь хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт үйлдлийн систем, hardware, мэдээлэл боловсруулалтын технологийг ашиглан Улаанбаатар хотын зам тээврийн удирдлагыг сайжруулах, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад тусалж ажилласан.

Сүүлийн жилүүдэд Улаанбаатар хот зам тээврийн хөдөлгөөний менежментийг сайжруулахад гол анхаарлаа хандуулж, хурд хэтрүүлэх, замын хөдөлгөөний дүрмийг зөрчих болон бусад аюулгүй байдалтай холбоотой асуудлуудыг шийдэх, хотын оршин суугчдад илүү аюулгүй орчинг бүрдүүлж ажиллахыг зорьж байгаа билээ. Мөн хотын газар зүйн байршлийн онцлогоос шалтгаалж цаг агаарын хатуу ширүүн уур амьсгалд зохицсон технологийг суурилуулах шаардлагатай болдог.

Шийдэл

Дахуа нь Улаанбаатар хотын 28 төв замыг ухаалаг алгоритмд суурилсан хамгийн сүүлийн үеийн ANPR (Тээврийн хэрэгслийн дугаар таних систем), E-Police системийг 8 уулзвар дээр, 2 хурд хэмжигч систем болонөндөр цэгт 15 ширхэг PTZ камерыг суурилуулсан.

Давуу тал

Дахуагын ухаалаг зам тээврийн шийдэл нь Улаанбаатар хотын оршин суугчдыг тогтвортой, аюулгүй хяналтын системээр хангахад хамтран ажилласан билээ.