Онлайн борлуулалттай харьцуулахад жижиглэнгийн дэлгүүрүүд илүү их бэрхшээлтэй тулгардаг. Дахуа ухаалаг дэлгүүрийн шийдэл нь үйлчлүүлэгчдэд үйлчлэх, тэдний сонирхлыг татахын тулд хиймэл оюун ухааны ухаалаг алгоритмаар бүрэн видео тандалтыг ашигладаг. Ухаалаг дэлгүүрийн шийдэл нь илүү амар хялбар менежментийн арга хэлбэрийг ашиглан хэзээ ч, хаанаас ч дохиоллын систем ажиллах боломжтой болгохоос гадна менежментийн үр дүнг нэмэгдүүлнэ.

Шийдлийн онцлог

Периметр хамгаалалт: 

  • Дэлгүүр хаасан цагаас хойш дэлгүүрт хүний хөдөлгөөн илэрсэн тохиолдолд автомат дохиолол дуугарна.

Хүн тоолох систем: 

  • Дэлгүүрээр орж, гарсан хүмүүсийг тоолно. Машины хөдөлгөөний циклыг өдөр, сар, жилээр тооцоолол гаргана.

System Topology


Мэдээлэл авах