Дахуа рестораны хяналтын камерын шийдэл нь орох, гарах хаалга, гал тогоо, касс гэх мэт бүх хэсгүүдийн аюулгүй байдлыг хангах цогц шийдэл юм. Рестораны камерын хяналтын бичлэг DMSS гар утасны апп-аар харах боломжтой. Мөн энэхүү онцгой нөхцөлд үйлчлүүлэгчид болон ажилчдын аюулгүй байдлыг хадгалахад туслах халуун хэмжих, хүн тоолох болон хүн хоорондын зайг хянах, маск зүүгээгүй хүнийг >95% таних технологийг ашигласнаараа онцлогтой. Рестораны багтаамж дүүрсэн тохиолдолд хяналтын ажилтанд дохиолол өгнө.

Шийдэл

Орох хаалга

Касс

Хяналтын хэсэг

System Topology


Мэдээлэл авах