Үйлдвэрлэлийн менежмент, бэрхшээлтэй нөхцөл байдлаас үүдэн хүмүүсийн хэт их хөдөлгөөн, гэнэтийн осол үйлдвэрлийн нөхцөлд их гардаг. Үйлдвэр дэх үр дүнтэй периметрийн хамгаалалт, зөрчил, сэжигтэй болон аюултай хөдөлгөөн илэрсэн тохиолдолд ажиллах дохиоллын систем нь үйлдвэрийн аюулгүй байдлыг хамгаалах гол шаардлагуудын нэг юм. Дахуа брэндийн үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдлын шийдэл нь хяналтын камерын шийдэл, дохиоллын систем, периметр хамгаалалт, галын дохиолол гэх мэт системүүдийг танд санал болгож байна.

Бүтэц

Шийдлийн онцлог:

  • Хөдөлгөөн мэдрэгч функц нь эрт дохиолол өгөх, ослоос сэргийлнэ.
  • Гэрэл, дохиолол ассан үед сүлжээний камер нь хүний царайг хадгалж авна.
  • Ухаалаг алгоритм нь хамгаалалтын албаны ажилчдын нэвтрэх системийг хялбар болгоно.
  • Машины зогсоолын систем нь хүний царай болон машины дугаар таних технологитой.
  • Нэвтрэх хяналтын систем нь хулгайчаас сэргийлнэ.
  • Галын хамгаалалтын систем нь гал гарахаас эрт урьдчилсан дохиолол өгнө.
  • PTZ камер нь орчныг 360 градус харахаас гадна 24/7 хянах боломжтой.

System Topology


Мэдээлэл авах