Дахуагын дулаан хэмжигч камерын шийдэл нь hybrid thermal камер, blackbody төхөөрөмж, бичигч төхөөрөмжнөөс бүрдсэн цогц шийдэл юм. Өндөр нарийвчлалтай халуун хэмжигч камер нь хүн хоорондын зайг хадгалах, хүмүүсийн урсгалыг багасгах болон ажилчдын аюулгүй байдлыг хадгалах боломжуудыг олгоно. 

Шийдлийн бүтэц

Hybrid технологи нь дулаан хэмжих болон гэрлэн дохиоллыг нэг шийдэлд багтаасан технологи юм. Thermal дохиолол нь дулаан хэмжиж, гэрлэн дохиолол нь хүний царайг таних бөгөөд бичигч төхөөрөмжинд хадгалагдана. Blackbody төхөөрөмж нь дулаан хэмжигч камерт дулааны харьцааг хүргэснээр, тасралтгүй хүмүүсийн хөдөлгөөний үед хүний биеийн температурыг үнэн зөв гаргахад туслана. Blackbody төхөөрөмжгүй бусад системүүд адил нарийвчлалтай гаргахгүй бөгөөд гадаах температур өөрчлөгдсөн тохиолдолд нэмэлт тохируулга шаардана. 

Гол давуу талууд

  • 99%-ын нарийвчлалтай.
  • ePoe технологи нь камерын бичлэгийг холын зайнд дамжуулна.
  • Алсаас бичлэг үзэх, тохируулах DMSS гар утасны аппликэйшн
  • Алсын зайнаас дулаан хэмжих технологи
  • Тогтоосон температураас давсан дулаан илэрсэн тохиолдолд дохиолол ажиллах системтэй.
Системын тохиргоо
  • Системын хэсгүүдийг зөөвөрлөхөд хялбар учир өөр газар шийлжүүлэн суурилуулах тохиолдолд асуудал гарахгүй.
  • Хүний шаардлагагүйгээр хурдан үнэлгээ хийх чадвартай.


Мэдээлэл авах