Цар тахлын үед эмнэлгүүдэд өвчний тохиолдлыг аюулгүй, хурдан шуурхай илрүүлэх боломжийг олгосон шийдлийн хэрэгцээ чухал болж байна. Тиймээс Дахуа брэнд нь жижиг дунд бизнесүүдэд зориулсан цуврал шийдлүүдийг танилцуулж байна. Дахуагын эмнэлгийн шийдэл нь халуун хэмжих болон хүн хоорондын зай барихыг сануулах системтэй ба ингэснээр онцгой үед эмнэлгүүдийн аюулгүй үйл ажиллагаа явуулах орчинг бүрдүүлж байна.

Бизнес процесс

Технологийн шаардлагууд:

  • Зайнаас халуун хэмжих.
  • Хүн хоорондын зай барихыг сануулах систем.

Тулгарч буй асуудал:

  • Эмнэлгийн халуун хэмжигч хэрэглэх нь үр дүнгүй.
  • Хүн хоорондын зай барих хүндрэлтэй.

Эмнэлгийн орох хаалга

Эрсдэл өндөртэй хэсэг

Менежмент

Онцлог

Өндөр үр ашигтай:

  • 30 хүнийг зэрэг таних чадвартай.
  • Хүн хоорондын зайг хянаснаар эмнэлгийн ажилчдын ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлнэ.

Температурын нарийвчлал:

  • Temperature monitoring accuracy : ±0.3°C, with blackbody.

Өндөр түвшний аюулгүй байдал:

  • Аюулгүй, үр дүнтэй зайнаас халуун хэмжих систем.
  • Өндөр эрсдэлтэй бүсүүдэд хүн хоорондын зайг барихад туслана.

System Topology


Мэдээлэл авах